Golfverkstad

Vi utför alla typer av verkstadsarbeten så som skaftbyten, greppbyten, förlängningar och kapningar av klubbor, vi tar hänsyn till de olika påverkningsfaktorer vid en ev. förändring av din utrustning!

Att ha koll på sin golfutrustning är viktigt för att ge golfaren rätt förutsättningar till rätt sving, som tränare kommer jag ofta i kontakt med elever som spelar med fel och brister i sin utrustning, det kan vara att klubborna är för långa eller för korta, har för styva eller för mjuka skaft, för tunna eller för tjocka grepp mm. alla dessa "fel" medför kompensationer! vilket ger ett onödigt svingfel! 

Vi hjälper dig med din utrustning så dina resultat blir bättre och din golf roligare! Gör en utrustningsanalys hos oss så lovar vi bättre resultat!

Custom Fitting - Svinganalys - Skaftutprovning - Reparationer - Loft & Lie Justering - Greppbyten - Förlängningar/Kapningar - Utbildning

Golfperformance 2016 all rights reserved

golfklubbor golfgrepp greppbyte golfskaft golfreparationer golfutrustning golf skräddarsyddgolf golf golf golf custom fitting custom fitting skräddarsydda golfklubbor golf custom fitting golf klubbor golfgrepp golfklubbor golfskaft graphite design